18 september jeu de boules

Talis nodigt zijn bewoners en de bezoekers van Huis van Weezenhof uit om op 18 september van 13.30-15.30 uur op de baan bij de flats tegenover Huis van Weezenhof jeu de boules te spelen.
Ook voor een kop thee of koffie bent u van harte welkom.
Aanmelden: voor 13 september op het aanmeldformulier in Huis van Weezenhof (of in de flats).
Heb je zelf jeu de boules ballen neem ze dan mee. Er zijn ook sets aanwezig om mee te spelen.
N.B.: de Huis van Weezenhof bezoekers die mee willen doen vertrekken om 13.15 uur vanaf het Huis.

Tot de 18e !

Vragen: Albert Leerentveld, wijkberheerder Talis
06-49834110 of albert.leerentveld@talis.nl