Oproep nieuwe deelnemers stiltemeditatie op zondagochtend in Huis van Weezenhof