Belangenvereniging Weezenhof weer actief!

Op 14 februari j.l. is er een gesprek geweest over de nieuwbouwplannen voor ons winkelcentrum tussen de Werkgroep Centrale Locatie en Dornick b.v. , vertegenwoordigd door Rob Hendriks. Aangezien dit gesprek niets heeft opgeleverd wil de werkgroep de oude Belangenvereniging Weezenhof, die al jaren “slapende” is, weer nieuw leven inblazen.

Reden hiervoor is de noodzaak om als partij juridische procedures te kunnen voeren bij de bouwplannen van Dornick B.V. met betrekking tot het Winkelcentrum Weezenhof.

De Belangenvereniging Weezenhof is opgericht op 21 november 2012. De algemene doelstelling van de vereniging is: “het beschermen van het woon– en leefklimaat in de Weezenhof en omgeving” met in dit geval specifieke aandacht voor de nieuwbouw van het winkelcentrum.

Het zittende bestuur is, gedwongen door persoonlijke redenen, afgetreden en heeft een nieuw interim-bestuur benoemd.

Een aantal “oud”-leden heeft, op vraag van het zittende bestuur, aangegeven lid te willen blijven van de Belangenvereniging. Maar de vereniging wil graag meer leden om zo meer draagvlak te creëren en de meningen van de wijkbewoners te horen.

U kunt u aanmelden als lid van de Belangenverenging Weezenhof door een mail te sturen aan het interim bestuur via jwj.muskens@gmail.com

Na aanmelding zal er een Algemene Leden Vergadering worden gehouden waarin besloten zal worden hoe verder te gaan met de Vereniging, datum en locatie hoort u z.s.m.

Namens het interim-bestuur van Belangenverenging Weezenhof,

JWJ MUSKENS, voorzitter

n.b. verspreid dit bericht via uw netwerk!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com