Bespreking anterieure overeenkomst Hendriks en Gemeente 1 december!!!

A.S. woensdag 1 december wordt om 19.00 de anterieure overeenkomst herontwikkeling winkelcentrum Weezenhof behandeld in de gemeenteraad.
Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst over de grondexploitatie. Deze overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte.
Omdat tot nu toe de bewoners van Weezenhof geen enkele mogelijk is geboden tot participatie in het traject gaat het Bewonersplatform Weezenhof bezwaar aantekenen dmv een brief en ook zal Kees Teeken persoonlijk inspreken. Op het Platform overleg van afgelopen zaterdag is door de aanwezigen besloten dat zoveel mogelijk wijkbewoners de mogelijkheid krijgen deze brief te onderschrijven. Dat kan dmv de link https://huisvanweezenhof.nl/brief-naar-bw/
Hier is ook de brief te lezen. Er is haast bij want de brief moet maandag 12 uur bij de griffie zijn. Teken dus zo snel mogelijk en geef het aan zoveel mogelijk mensen door. De link blijft wel open tot woensdag 1 december. De namen die na maandag 12 uur zijn binnen gekomen worden dan alsnog aangeboden.
n.b. een verslag van het overleg van afgelopen zaterdag wordt zo snel mogelijk online gezet.

 
Scroll naar boven