Coronamaatregelen in Huis van Weezenhof

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die per 25 september 2021 ingaan heeft het Bestuur besloten vanaf die datum de volgende maatregelen in Huis van Weezenhof te hanteren:

  • Tijdens de normale openingsuren (10-13 uur) en de activiteiten in de middag blijven we – gezien de geringe aantallen aanwezige mensen – de 1.5 meter afstand regel hanteren en zal er geen controle plaatsvinden van het coronatoegangsbewijs
  • Bij speciale activiteiten waarbij grotere aantallen mensen aanwezig zullen zijn (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke maaltijd of lezing) is het niet mogelijk de 1.5 meter afstand regel te hanteren en vindt er wel een controle plaats van het coronatoegangsbewijs

Door de hantering van deze maatregelen kunt u dus gewoon zonder coronatoegangspas een kop koffie bij ons komen drinken en zullen de huidige activiteiten op dezelfde wijze kunnen doorgaan. Daarnaast wordt het – tot ons groot genoegen – weer mogelijk om activiteiten te gaan organiseren met grotere groepen mensen.

Ten aanzien van het eerste punt hebben ons besluit mede genomen op basis van de volgende informatie van de Rijksoverheid:

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Tot ziens in Huis van Weezenhof!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com