Eerste uitkomsten van de enquête nieuwbouwplan winkelcentrum Weezenhof van Dornick bv

Hoge respons

De respons op onze enquête was overweldigend. Circa 650 wijkbewoners hebben de enquête ingevuld, schriftelijk of digitaal. Hiervan waren er bijna 560 volledig ingevuld. Dit betekent dat 20% van de bewoners van 19 jaar en ouder heeft gerespondeerd. We zijn hier erg blij mee, een steun in de rug voor het bewonersplatform en Huis van Weezenhof !

Enkele opvallende resultaten

Van de respondenten vindt:
56 % het plan van Dornick een slecht plan.
33% vindt het een goed, dan wel met aanpassingen haalbaar, plan.
81 % vindt het ontwerp te hoog. Opvallend is dat een aantal mensen die het een goed plan vinden, het toch te hoog, en/of te massaal vinden.
77 % van de respondenten wil meer “groen” in het plan.
74% ziet problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid, of vreest verkeershinder.
60% van de respondenten antwoord JA op de vraag: “Heeft dit plan invloed op de leefbaarheid in de wijk?”
Maar liefst 74% mist een ontmoetingsruimte of – plein.
Bij de open vraag “Als u 1 ding zou mogen veranderen in het plan, wat zou u dan het liefst willen veranderen?” hebben weinig mensen zich aan één ding gehouden. Een overvloed aan suggesties en tips zijn er binnen gekomen. Stuk voor stuk heel waardevol voor ons.

Volledige presentatie van enquête bevindingen:

Op 29 november a.s. – in de Prins Clausschool, 20. 00 uur- wil het bewonersplatform, na verwerking en analyse van alle data en meningen, via een video presentatie de wijkbewoners volledig informeren.

Na een gedachten wisseling met de aanwezigen, willen we dan conclusies trekken over het Dornick plan als geheel ėn over thema’s/ onderdelen van dat plan die, zoals in de enquête gemeld zijn, aanpassing behoeven. Vanzelfsprekend is uw oordeel als wijkbewoner hierin leidend ! Tot slot willen we tot besluitvorming komen over het vervolgtraject.

Noodzakelijk geachte aanpassingen : naar de Gemeente

Het is van groot belang dat de wijk zich als een collectief opstelt. Na de vergadering van 29 November wil het bewonersplatform de enquêteresultaten en uw beoordeling van het plan zo snel mogelijk ter kennis van het Gemeentebestuur brengen en zo pogen aanpassingen bespreekbaar te maken. Eén zo’n essentiële aanpassing is, ter illustratie, het verlagen van de bouwhoogte en het reduceren van de bouwmassa.


Wij blijven u informeren over de ontwikkelingen,
Chris M de Klein
Werkgroep Centrale Locatie
Bewonersplatform Weezenhof
Huis van Weezenhof

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com