Financieel verslag Q1 en Q2 2022

Aan het begin van het jaar deden coronaperikelen en de nasleep ervan zich nog gelden. Het eerste kwartaal is daarom met een verlies van € 971.52 geëindigd. Gelukkig herstelden de bezoekersaantallen zich in de loop van het zomerseizoen zodat het tweede kwartaal al bijna het verlies van het eerste seizoen compenseerde door een winst van € 692.42. Daarnaast zijn we blij met de continue inkomsten van de kamerverhuur. Het aantal donateurs is iets afgenomen namelijk van 81 naar 75 maar wellicht zijn dit jaarlijkse bijdragen die dit getal wat laten schommelen.
Doordat onze leveranciers hun prijzen verhoogd hebben en mede vanwege de stijgende gasprijs ziet de nabije herfst en winter er iets minder rooskleurig uit. Daarom hebben we de prijzen van de consumpties moeten verhogen. Dat gebeurt ook voor de kamerhuur.
Kunnen we met zijn allen nog meer doen om het huis betaalbaar te houden? Zeker, hoe vaker het huis bezocht wordt en hoe vaker de kamers verhuurd worden, des te minder de vaste kosten meetellen in de prijs. Komt allen vaker op bezoek en verhoog de sfeer in de Weezenhof!

 
Scroll naar boven