Donateur worden

Wilt u eenmalig een donatie doen? Dat kan ook door deze QR-code te scannen met de smartphone of op de link te klikken.

Lees hier de volledige folder

Om Huis van Weezenhof echt voor álle bewoners in onze wijk toegankelijk te maken, willen we de prijs voor een kop koffie en de kosten voor gebruik van de ruimtes zo laag mogelijk houden.
De kosten van het gebouw zelf zijn weliswaar nihil omdat er geen huur hoeft te worden betaald, maar de verwachte overige kosten van water, elektra, verzekering enz. worden vooralsnog geschat op zo’n 850 euro per maand.

Wilt u het Huis en zo ons allen steunen om dit project vorm te geven?
U zou enorm helpen door elke maand tussen de één en vijf euro automatisch over te maken naar:

Huis van Weezenhof o.v.v. uw huisnummer
rekeningnummer NL57 RABO 033.744.0980

Wilt u liever anoniem doneren? Vermeld dan “Anoniem” bij het betalingskenmerk in plaats van uw huisnummer.

Als alle bewoners van de wijk meedoen kan dat voldoende zijn om de maandelijkse kosten te dekken. Op deze wijze denken we dat iedereen in Weezenhof de gelegenheid heeft om mee te helpen het gezamenlijke doel te bereiken, een mooie ontmoetingsplek in Weezenhof.

Iedere drie maanden brengen we financieel verslag uit op onze website, zodat u volledig op de hoogte blijft van de gang van zaken en hoe we omgaan met uw bijdragen.

Hartelijk dank voor uw aandacht en we hopen op uw steun.

Het bestuur van Huis van Weezenhof

 
Scroll naar boven