Nieuwbouw Winkelcentrum Weezenhof

Woensdag a.s. staat om 19.00 de anterieure overeenkomst herontwikkeling winkelcentrum Weezenhof op de agenda.
Wilt u het online volgen: nijmegen.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken bij de gemeenteraad? Neem dan uiterlijk maandag 29-11 contact op met de Raadsgriffie via griffie@nijmegen.nl

N.B.: Elke grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan is een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte.