Nieuwsbrief 23 december 2018

een toast op de plaatsing van het Huis van Weezenhof

Heeft u ‘m al zien staan? Het Huis van Weezenhof is een feit! Het plaatsen ging wat voorspoediger dan gedacht dus stond op dinsdag 18 december aan het eind van de middag het huis op zijn plek. De komende jaren gaat deze plek mede het gezicht bepalen van onze wijk. Het huis werd donderdagmiddag 20 december water- en winddicht opgeleverd. Reden voor een klein feestje voor de direct betrokkenen: leden van het Platform Weezenhof, de werkgroep Huis van Weezenhof en namens de gemeente Manon Karssen, wijkmanager en Maryse Slingerland, wijkregisseur openbare ruimte. Het is mede aan hun inzet te danken dat het Huis er gekomen is.Het huis staat er dus. Stroom-, gas-, water- en rioolaansluiting zullen pas half januari plaatsvinden. Maar zo lang gaan we natuurlijk niet wachten! Toch?

Zaterdag 29 december Open Huis van 14.00 tot 16.00 uur.

Je kunt dan binnen komen om de verschillende ruimtes te bekijken en met ons te fantaseren over wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn in dit Huis. Wij staan klaar om ideeën en wensen te noteren en vragen te beantwoorden. En al hebben we geen gas water en licht, we zullen zorgen dat er iets warms te drinken zal zijn.

Hoe zit het met de financiën?

Voor het beheer van het Huis van Weezenhof wordt een stichting opgericht. Vooruitlopend op het oprichten van die stichting en de bijbehorende bankrekening hier vast een klein inkijkje in de bijbehorende financiën.
De stichting heeft het vrije gebruik van het huis van de Weezenhof maar…. verzekeringen, gas, elektra en andere voorzieningen zoals o.a. wifi zijn natuurlijk op kosten van de stichting. Die kosten zijn begroot op ruim 750 euro per maand. De gemeente heeft niet alleen de aankoop van het huis gesubsidieerd (zo’n 40.000 euro), maar zal ook de eerste twee maanden “voorzieningen” voor haar rekening nemen.
Vanaf 1 maart moeten wij de kosten voor dit gezamenlijke project zelf gaan opbrengen.
Er wordt nu een plan uitgewerkt om aan de inwoners van de Weezenhof maandelijks een kleine bijdrage ter ondersteuning te vragen (bijvoorbeeld 1- 5 euro). Dat is nodig zodat de vaste kosten kunnen worden gedekt en de prijzen voor koffie, thee en gebruik van de ruimten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.
Op deze wijze denken we dat iedere bewoner in de Weezenhof, wel of nog niet gebruikmakend van “Het Huis”, in de gelegenheid is mee te helpen om het gezamenlijke doel te gaan bereiken: Een mooie ontmoetingsplaats in de Weezenhof.
Uiteraard wordt er elke drie maanden een financieel verslag uitgebracht op onze website, zodat u volledig op de hoogte blijft van de gang van zaken. U gaat meer van ons horen en we hopen op uw steun!

Gezocht!

Coördinator activiteiten

Er hebben zich al veel mensen gemeld die activiteiten in het huis willen gaan doen. En dat is pas het begin. Om dat alles in goede banen te leiden, zoeken we iemand die het leuk vindt al deze en toekomstige activiteiten te coördineren.  

Aanpakkers en schilders

Bij geschikt weer willen we 4-5-6 januari gebruiken om de binnenkant van het huis te schilderen. De daarop volgende actie wordt de vloer leggen. De oude laminaatvloer is meegekomen en kan hergebruikt worden. Wanneer we dit gaan doen weten we nog niet, maar ook dan hebben we weer handige aanpakkers nodig.

Volg ons vanaf nu ook op Facebook en Twitter

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com