Ontwikkelingen nieuwbouw

Beste wijkbewoners,

Op 27 juni lieten we u weten dat de verwachting was dat het ontwerp van de nieuwbouw van het winkelcentrum aan het eind van de zomer door Dornick B.V. aan de bewoners zou worden gepresenteerd. We hebben zojuist bericht gekregen dat de presentatie weer is uitgesteld zonder dat een nieuwe datum is genoemd.

Wij houden vast aan onze opzet om, zodra het plan door Dornick B.V. is gepresenteerd, als Bewonersplatform in samenwerking met Huis van Weezenhof, via een informatiemarkt de consequenties van het plan toe te lichten en d.m.v. een enquête de mening van de bewoners over het plan te peilen. Afhankelijk van de uitkomst van die enquête wordt bekeken of eventuele inspraakprocedures door bewoners gezamenlijk kunnen worden ondernomen.

Wij houden u ondertussen op de hoogte op Nextdoor, Facebook, op de website van het Huis van Weezenhof (https://huisvanweezenhof.nl) en op de website Weezenhof Centraal: https://www.weezenhofcentraal.nl.

Namens het Bewonersplatform Weezenhof,
Hella Hogenboom,
voorzitter.
Namens Stichting Huis van Weezenhof,
Tineke Baart
voorzitter


 
Scroll naar boven