Openingsfeest 18 mei

De hele dag is er een springkussen, ter beschikking gesteld door Nazca Air.

10.30 uur
Met een bakfiets met muziek wordt vanuit de grenzen van de wijk naar Huis van Weezenhof gelopen. Vrijwilligers delen bonnen uit voor gratis consumptie.

ca. 10.50u: Aankomst burgemeester Bruls. Hij wordt door Tineke Baart (voorzitter Stichting Huis van Weezenhof) ontvangen.

11.00 uur
Opening
Toespraak van Carel van Nahuijs (voorzitter stichting Bewoners Platform Weezenhof) en aankondiging van burgemeester Bruls. De burgemeester schroeft de laatste letter(s) van de plaquette Huis van Weezenhof vast.
Korte toespraak van de heer Bruls. Hierna wordt hij rondgeleid door Tineke Baart.

12.00 uur
Bekendmaking prijswinnaars en prijsuitreiking van de wedstrijd voor de kinderen van de Prins Claus School.

13.00 uur
Demonstratie en informatie RingRing – een project waarbij mensen geld bij elkaar fietsen voor de aankleding van het terras.

13.00 uur
Buurman Catering verzorgt een bbq met broodjes Procureur en broodjes vega.

13.30 – 16.00 uur
Presentatie van diverse activiteiten in en rondom het Huis.

15.00 uur
Optreden van de Weezenhof Bold Band.