Stichting Huis van Weezenhof

Stichting Huis van Weezenhof is opgericht in januari 2019. De stichting beheert en exploiteert het pand Huis van Weezenhof, gelegen in het winkelcentrum op de plek van de voormalige Spar met als adres Weezenhof 5514 A.

Doel
De stichting wil met Huis van Weezenhof een ontmoetingsruimte bieden voor de bewoners van Weezenhof. Huis van Weezenhof biedt een kop koffie en gezelligheid en moet daarnaast hét centrum worden van waaruit activiteiten door en voor bewoners, voor jong en oud, kunnen worden opgezet.

Hoe
Wij willen dit verwezenlijken door de woonkamer van het Huis te exploiteren als koffie/ontmoetingsruimte. Ook stellen wij ruimtes in het Huis ter beschikking voor degenen die activiteiten in de wijk willen organiseren. De vrijwilligers die in het Huis werkzaam zijn en degenen die activiteiten willen organiseren zullen we met raad en daad ondersteunen.

Het bestuur van Stichting Huis van Weezenhof bestaat uit 5 personen:
Tineke Baart – voorzitter
Peter Scholtens – secretaris en bestuurslid namens Bewonersplatform Weezenhof
Marian Vermeulen – coördinator vrijwilligers
Lex Leenaars – communicatiemedewerker
Wie zij zijn leest u hier.

De statuten van de stichting vindt u hier
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting publiceert ieder kwartaal een financieel verslag op de website.

 
Scroll naar boven