Waarom Huis van Weezenhof

Waarom Huis van Weezenhof? Wat is Huis van Weezenhof? Waar staat het?

In 2016 werd het 50 jarig bestaan van stadsdeel Dukenburg gevierd. Dit vormde voor de Stichting Bewonersplatform Weezenhof een aanleiding om de wensen en ideeën van de bewoners van Weezenhof in kaart te brengen. De vragen die gesteld werden waren: ‘Hoe kan deze aantrekkelijke, groene wijk waar het volgens vele bewoners plezierig wonen is de volgende 50 jaar een aantrekkelijk vestigingsklimaat houden voor bewoners, jong en oud?’ En: ‘Wat zijn de noodzakelijke voorzieningen om wonen in Weezenhof leefbaar en toekomstbestendig te maken en te houden?’ Deze vragen werden gesteld aan de bewoners van Weezenhof op twee inspiratieavonden in 2017 en 2018. Alle bewoners uit Weezenhof waren welkom.
Uitgangspunt van deze inspiratieavonden was het in kaart brengen van de wensen van de bewoners van Weezenhof met betrekking tot de toekomst van de wijk.
Er zijn vele wensen geuit over de toekomstige leefbaarheid in de wijk. Zoals veiligheid, het groen, winkels, gezondheidszorg, teveel om op te noemen. Maar één wens werd door alle deelnemers gedeeld:

een ruimte waar alle bewoners uit de wijk, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten.

Een aantal mensen uit de Weezenhof is daarom begin 2018 bij elkaar gaan zitten om te kijken of zo’n ontmoetingsplek in de Weezenhof te realiseren is. In eerste instantie ging het alle kanten op  en waren er grootse plannen. Maar voor die grote plannen is veel meer tijd nodig, terwijl wij al snel willen beginnen: nu is iedereen enthousiast, nu moet er wat gebeuren. Dus gingen we zoeken naar een manier om alvast klein te kunnen beginnen. De gemeente dacht hierover met ons mee. Tijdens dit proces is Huis van Weezenhof ontstaan. Huis van Weezenhof is een plek waar iedereen gebruik van kan maken. Het geeft gelegenheid tot ontmoeting voor jong en oud. Hoe dat precies ingevuld gaat worden, bepalen we samen met iedereen die in Weezenhof woont en mee wil doen.

Inmiddels is het maart 2019 en staat er op de voor eenieder bekende open plek van ons winkelcentrum een voorlopig Huis van Weezenhof. Er wordt sinds begin van het jaar zichtbaar en onzichtbaar hard gewerkt om het huis op te knappen, zodat bewoners die daar behoefte aan hebben er een gezellige huiskamer van kunnen maken. We gaan per 5 april proefdraaien, de officiële Opening is gepland op 18 mei!

 
Scroll naar boven