Verhuur en/of gebruik van Huis van Weezenhof

Vrijwillige organisaties

 • PR op de eigen website indien beschikbaar
 • Info op de site van Huis van Weezenhof :
  – een korte intro (5 regels) plus link als de organisatie een eigen site heeft
  – een stukje van max 20 regels als de organisatie geen eigen site heeft
 • Alleen vermelding van prijzen op de site van Huis van Weezenhof als de organisatie geen eigen site heeft
 • Aankondigingen in het Huis:
  – Poster max A4-formaat
  – Folders A5 formaat
 • Voor planning data:
  Marian Vermeulen / planning
  tel: 06 81661464

Bedrijfsmatige organisaties

 • PR voor uw bedrijf op de eigen website
 • Op de site van Huis van Weezenhof een korte intro (5 regels) plus link
 • Geen vermelding van prijzen op de site van Huis van Weezenhof
 • Aankondigingen in het Huis:
  – Poster max A4-formaat
  – Folders A5 formaat
 • Voor planning data:
  Marian Vermeulen / planning
  tel: 06 81661464
 • Voor prijzenafspraken / facturen:
  Ben Wolters / penningmeester
  tel: 0653247407

Aandachtspunten

 • Zaalhuur voor bedrijfsmatige activiteiten (voorlopig)
  – 1 dagdeel: € 12,50
  – 2 dagdelen: € 25,00
 • Deelnemers/bezoekers gebruiken en betalen consumpties van Huis van Weezenhof
 • Er zijn twee plaatsen in het Huis waar je folders neer kunt leggen
 • Facturen worden desgewenst door de penningmeester verzonden.

Download een pdf met deze info