In het verlengde van de landelijke maatregelen heeft het bestuur besloten Huis van Weezenhof te sluiten.

We gaan weer open als de maatregelen van de overheid dit toelaten.