Protocol voor openstelling

Huis van Weezenhof is een ontmoetingsruimte voor bewoners van de wijk Weezenhof. Centraal in het gebouw staat de woonkamer, waarin een keuken met bar. Daarnaast zijn er 3 kleine kamers, die momenteel niet in gebruik zijn en een toilet. Het gebouw heeft een voordeur en achterdeur. Er is de mogelijkheid buiten een terras in te richten.

Het bestuur van Huis van Weezenhof is voornemens het gebouw per 3 juni op woensdag-, donderdag-, en vrijdag ochtend van 10.00 tot 13.00 uur weer open te stellen voor bezoekers die koffie, thee of iets fris willen gebruiken. In de middag zullen bepaalde activiteiten, zoals een handwerkclub en Nederlandse conversatieles plaatshebben. Deze hebben een besloten karakter.

Huis van Weezenhof hanteert hiervoor de volgende regels:

Algemene RIVM regels voor bezoekers en beheerders:

 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Afstand houden:

 • De huiskamer is zodanig ingericht dat de zitplaatsen op minimaal 1,5 m van elkaar staan.
 • Er is één looprichting: bezoekers, ook die van het terras, komen binnen via de voordeur en vertrekken via de achterdeur.
 • Het terras wordt ingericht met zitplaatsen aan tafels waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden
 • Gelet op de ruimte in de huiskamer worden er maximaal 8 personen tegelijk binnen gelaten.
 • Het aantal personen dat binnen aanwezig is wordt bijgehouden door middel van een systeem van toegangskaarten bij de voordeur. Iedereen die naar binnen gaat neemt een toegangskaart mee. Zijn ze op dan kunnen er geen bezoekers meer naar binnen.

Bescherming:

 • Bezoekers moeten bij binnenkomst hun handen ontsmetten met alcohol uit een dispenser die in de hal hangt. Hierbij zijn instructies opgehangen (zie bijlage 1)
 • Bezoekers van het terras moeten ook via de voordeur naar binnen, hun handen ontsmetten en aan de bar een bestelling plaatsen.
 • De bar is afgeschermd door een scherm van plexiglas. (zie bijlage 2, foto 1)
 • Voor de bar is een tafel geplaatst om de benodigde afstand te bewaren tot de vrijwilliger achter de bar (zie bijlage 2, foto 2)
 • Bestellingen moeten worden afgehaald aan de bar.
 • Er kan alleen contactloos met pin betaald worden.

Hygiëne :

 • Afwas moet zorgvuldig gebeuren.
 • Handdoeken en theedoeken moeten iedere dag verschoond worden.
 • Pinautomaat en de Ipad die gebruikt wordt voor de betalingen moeten aan het eind van de dienst door de betrokken vrijwilliger worden gereinigd.
 • Het toilet moet iedere dag schoongemaakt worden.

Activiteiten:

Voor de activiteiten geldt bovendien dat mensen zich van tevoren moeten aanmelden bij de contactpersoon.

Bekendmaking:

Dit protocol wordt via de bekende kanalen verspreid (facebook, nextdoor en website). Vrijwilligers zullen extra geïnstrueerd worden.

Juridische status:

Dit protocol heeft geen juridische status. Dat betekent dat het geen wettelijke basis of rechtsgevolgen heeft. Het geeft wel praktisch invulling aan de aanwijzing COVID-19 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Dat houdt ook in dat bij wijziging van de aanwijzing COVID-19 van de minister van VWS en de noodverordeningen het protocol daarop aangepast moet worden als dat relevant is. Wordt aan deze aanwijzing COVID-19 van de minister van VWS en de noodverordeningen niet voldaan, dan kan gehandhaafd worden door politie (enkel in de publieke ruimte), bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente (boa’s) en toezichthouders.

Nijmegen, 20 mei 2020

Tineke Baart

 
Scroll naar boven