Spreekuur Wijkagent in Huis van Weezenhof

Woensdag 10 juli van 12 tot 14 uur houdt onze wijkagent, Jan Willem Vreeswijk, open spreekuur. Afspraak maken niet nodig. Het volgende open spreekuur is op 7 augustus 2019.