Uitslag van de enquête over het winkelcentrum en vervolgstappen

Op zaterdag 27 november zijn op een bijeenkomst van het Bewoners Platform de resultaten van de enquête over het plan Dornick B.V. getoond.

De uitslagen van de enquête vindt u hier op onze website.

Ook is een samenvatting te zien via de link https://youtu.be/RuQ-4UBCKEc. Oud-voorzitter van het Bewonersplatform, Carel van Nahuijs geeft hierin een toelichting bij de uitkomsten.

Een eerste actie die die zaterdag is afgesproken was een brief van het bewoners Platform en Huis van Weezenhof aan de raadsleden en B&W over het gebrek aan inspraak van de bewoners in het hele proces. Deze brief is vergezeld van, op dat moment, 365 handtekeningen aangeboden aan de raad. De reactie van wethouder Vergunst was nogal teleurstellend.

Wethouder Noël Vergunst beloofde woensdag dat de bewoners bij de vervolgprocedures worden betrokken en dat hen wordt uitgelegd wat er nog kan worden aangepast. Aldus De Gelderlander van 3 december.

De volgende actie was het indienen van een zienswijze vóór 8 december. Hiermee willen we veilig stellen dat alle rechten die bij het wijzigen van een bestemmingsplan, zoals het indienen van een zienswijze, ook van toepassing zijn op het bestemmingsplan Winkelcentrum Weezenhof en dat niet de bevoegdheid van de gemeenteraad wordt overgedragen aan het College van B&W. Lees voor alle duidelijkheid hier de zienswijze.

Op dit moment zijn wij bezig de op- en aanmerkingen die bij de ingevulde enquêtes zijn vermeld te verwerken in een nota met aanpassingen op het plan van Dornick B.V. Deze nota zal met u gedeeld worden en aan B&W en raadsleden worden aangeboden. Heeft u nog suggesties voor ons, laat het weten via info@huisvanweezenhof.nl !

Tenslotte nog de website waarop het plan van Hendriks in alle details is te zien:
https://www.hendriksvastgoed.com/?embedded_webview=true

Wij wensen u in ieder geval fijne feestdagen en komen bij u terug in 2022.

Tineke Baart
Hella Hogenboom

 
Scroll naar boven