Update nieuwbouwplannen

Beste wijkbewoners,

Een paar dagen geleden heeft het Bewonersplatform vernomen dat de presentatie Van Dornick b.v. gehouden zal worden op 21 oktober a.s. U wordt hierover geïnformeerd door de projectontwikkelaar zelf.
Dit betekent dat de informatiemarkt die we aansluitend willen houden over de consequenties van dit plan gehouden wordt op zaterdag 23 oktober van 10 tot 14 uur in en rond Huis van Weezenhof. U wordt hierover geïnformeerd via een flyer die over circa een week huis-aan-huis wordt verspreid.

Bij de flyer is een enquête gevoegd waarin u uw mening over de nieuwbouw kwijt kunt.
Ga voor het invullen van de enquête bij voorkeur éérst naar de presentatie en informatiemarkt!
Afhankelijk van de uitkomst van die enquête wordt bekeken of eventueel door de bewoners gezamenlijk inspraakprocedures gestart of zienswijzen ingediend kunnen worden. Wij zijn namelijk van mening dat we voor het beste resultaat de krachten moeten bundelen.

We houden u op de hoogte en staan open voor suggesties. Deze graag sturen naar
info@huisvanweezenhof.nl

Namens het Bewonersplatform Weezenhof,
Hella Hogenboom,
voorzitter.
Namens Stichting Huis van Weezenhof,
Tineke Baart
voorzitter