Weezenhofbewoners krijgen in herfst toelichting op nieuwbouwplannen winkel- en wooncentrum

Winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen. © Bert Beelen

Onderstaand artikel is met toestemming overgenomen uit De Gelderlander

NIJMEGEN – Hoe het nieuwe winkel- en wooncentrum Weezenhof er precies uit komt te zien, wordt wordt op zijn vroegst eind september bekend. Dan worden bouwtekeningen aan wijkbewoners gepresenteerd.
Frank Hermans 05-07-21

Volgens een woordvoerster van de gemeente Nijmegen is een snellere planning niet mogelijk. De Commissie Beeldkwaliteit heeft eerder in maart voorlopige bouwtekeningen nog als onvoldoende beoordeeld. ,,Toen zijn enkele aanpassingen gevraagd. Naar verwachting half augustus wordt het aangepaste plan weer voorgelegd aan de commissie. Pas als die groen licht heeft gegeven, kunnen we de bewoners inlichten. Dat zal niet eerder dan eind september, begin oktober zijn”, aldus de woordvoerster.

Supermarkt en appartementen
De nieuwbouwplannen voorzien in een winkelcentrum op de begane grond met onder meer een Lidl, andere kleine winkels en een gezondheidscentrum. In de oorspronkelijke tekeningen zijn verder 118 woonappartementen opgenomen. Die verrijzen in verspringende bouwhoogtes van vijf tot twaalf verdiepingen. De bebouwing – met rondom parkeerhavens – is voorzien over een oppervlakte van ongeveer twee vijfde van het huidige winkelcentrumterrein.

Omdat het nieuwe complex veel hoger wordt dan het huidige, in april 2017 voor de helft afgebrande, winkelcentrum, moet is na presentatie aan bewoners een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het gunstigste geval neemt dat 35 weken in beslag. Bij bezwaren tot aan de Raad van State kan het anderhalf jaar duren voordat de definitieve instemming rond is. Daarna kunnen de bouwactiviteiten beginnen.

Te massief
De aanpassingen die de Commissie Beeldkwaliteit heeft gevraagd aan de architect, betreffen onder meer de parkeerplekken. Auto’s staan volgens de commissieleden te prominent in het zicht. Ook vinden de commissieleden het bouwplan te massief. Dat laatste vinden ook leden van het bewonersplatform. Die zijn een paar maanden geleden al ingelicht over de nog voorlopige bouwplannen door projectontwikkelaars Rob en Ton Hendriks.

Wijkbewoners vinden al jaren dat de nieuwbouw veel te lang op zich laat wachten. Het winkelcentrum ligt er sinds de brand kaal en verwaarloosd bij. Het bewonersplatform wil met de wijkbewoners vaart maken, maar heeft ook openlijk laten weten te hopen dat dat de architect alsnog flink het mes zet in eerder gepresenteerde bouwplannen.

Ten koste van leefbaarheid
Het platform schreef hierover in een kritische beschouwing: ‘We worden nu geconfronteerd met een grootschalig plan dat niet past in de wijk en dat ook niet aansluit op de door de gemeente zelf opgestelde stedenbouwkundige analyse van de wijk. Het plan lijkt alleen maar gebaseerd te zijn op een zo hoog mogelijk rendement van de ontwikkelaar. Dit bouwplan heeft geen meerwaarde en gaat ten koste van de leefbaarheid in de wijk.’

 
Scroll naar boven