Wie wil ons bestuur komen versterken?

Onze gewaardeerde penningmeester en bestuurslid Ben Wolters gaat ons verlaten. Hij gaat meehelpen om in het midden van het land een nieuw conferentieoord neer te zetten voor jeugd en jongerenbegeleiding. Wij wensen hem uiteraard heel veel succes. Wij gaan echter een bestuurslid missen die de financiën beheert. Tegelijkertijd nemen de activiteiten van Huis van Weezenhof toe. Dit zijn 2 redenen voor ons om het bestuur aan te vullen.

We zoeken daarom met spoed een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

De  doelstelling van  Huis van Weezenhof is de leefbaarheid van Weezenhof bevorderen door:

  • een ontmoetingsplek in de wijk in stand te houden
  • activiteiten  voor alle wijkbewoners te organiseren

Wilt u hieraan bijdragen en ook meedenken over het beleid van de ontmoetingsplek op langere termijn?
Of kent u iemand die wij daarvoor zouden kunnen benaderen?
Via de de website kunt u dit kenbaar maken.

Verder nam Ben ook gedurende een dag per week de honneurs waar als beheerder en gastheer. Om het Huis de hele week open te kunnen houden zoeken we daarom ook iemand die die taak geheel of gedeeltelijk over kan nemen. Daarom herhalen wij onze vraag uit de vorige nieuwsbrief:

Zou u ons vrijwilligerskorps willen versterken of kent u iemand die dat zou willen, laat het ons weten!