Winkelcentrum vervolg

Beste wijkbewoners,

Al veel te lang heeft u niets gehoord over de situatie rond de nieuwbouw van het winkelcentrum. Hierbij een update van datgene wat bekend is bij het Bewonersplatform. De Commissie Beeldkwaliteit van de gemeente (voorheen Welstandscommissie) heeft het ontwerp van projectontwikkelaar Dornick B.V. bekeken en teruggestuurd naar Dornick B.V. voor een aantal aanpassingen. In grote lijnen kon de commissie echter instemmen met het ontwerp. De verwachting is dan ook dat het aangepaste plan aan het eind van de zomer door Dornick B.V. aan de bewoners zal worden gepresenteerd. Vast staat wel dat er één supermarkt komt met daarbovenop 119 woningen verdeeld over 5 tot 12 bouwlagen.
Zodra het plan is gepresenteerd zal het Bewonersplatform in samenwerking met Huis van Weezenhof via een informatiemarkt de consequenties van het plan toelichten en d.m.v. een enquête de mening van de bewoners over het plan peilen. Afhankelijk van de uitkomst van die enquête wordt bekeken of eventuele inspraakprocedures door bewoners gezamenlijk kunnen worden ondernomen.
Wij houden u ondertussen op de hoogte op Nextdoor, Facebook, op de website van het Huis van Weezenhof (https://huisvanweezenhof.nl) en op de website Weezenhof Centraal: https://www.weezenhofcentraal.nl.
Reageren op dit bericht kan via info@huisvanweezenhof.nl

Namens het Bewonersplatform Weezenhof,
Hella Hogenboom,
voorzitter.

Namens Stichting Huis van Weezenhof,
Tineke Baart
voorzitter


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com