Brief naar B&W Nijmegen

Aan de Griffie, het College van B&W en alle Raadsfracties Gemeenteraad Nijmegen
Betreft: anterieure overeenkomst tussen Dornick B.V. (Hendriks) en Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof

Geacht College en geachte Raadsleden,

1 december aanstaande spreekt de Raad over de anterieure overeenkomst Dornick B.V. – Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum met woningen in de Weezenhof.
Wij zijn als Bewonersplatform zeer verbaasd en verbolgen over het ontbreken van een participatietraject. Te meer omdat het Bewonersplatform in april 2019 het initiatief nam om een inspiratie-/werkdocument op te stellen waarin de wenselijke denkrichting voor het centrum van de Weezenhof staat aangegeven. B&W en alle Raadsfracties zijn in april 2019 op de hoogte gebracht van dit document. Vanaf midden 2019 zijn al onze pogingen tot contact tussen het Bewonersplatform met gemeente en ontwikkelaar afgehouden. Wethouder Vergunst vond het begin 2019 een goed idee dat wij als werkgroep van het Bewonersplatform als klankbordgroep zouden functioneren; daartoe zijn wij echter nooit uitgenodigd ook al drongen wij erop aan. Vanaf medio 2019 is in alle stilte door de externe ontwikkelaar een bebouwingsplan gemaakt. Wij werden als Bewonersplatform volslagen verrast en overrompeld door het zeer grootschalige plan dat in maart 2021 in de Commissie Beeldkwaliteit werd behandeld. Dit gepresenteerde plan staat haaks op alle wensen en uitgangspunten van de wijk.
Wij verzoeken het College en de Raad dat het Bewonersplatform alsnog in staat wordt gesteld om te participeren in het nieuwbouwplan ten einde te komen tot een aangepast bouwplan.
Eind oktober 2021 is het nieuwbouwplan in de wijk gepresenteerd. Het Bewonersplatform en Huis van Weezenhof heeft een meningspeiling gehouden over het nieuwbouwplan. Ruim 600 adressen hebben gereageerd en de vragenlijst ingevuld. De uitslag komt, samenvattend, op het volgende neer:

 • 56% vindt het een slecht plan
 • 65% vindt het veel te massaal
 • 81% vindt het te hoog
 • 74% vindt dat er een ontmoetingsplek/plein moet komen
 • 59% vindt dat het plan een nadelige invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk
 • bij de opmerkingen wordt regelmatig genoemd dat het bouwblok een kwart slag gedraaid moet worden.
  Dat kan want niemand gelooft dat de huidige Lidl tijdens de bouw open kan blijven (gevaarlijk en te weinig parkeerplaatsen), maar dat is wel de reden dat het gebouw dwars geplaatst is.
  Dit geeft aan dat er alle reden is voor Gemeente en ontwikkelaar om met ons in overleg te gaan over het aanpassen van het plan. Dit overleg zou moeten plaatsvinden voordat het (postzegel)bestemmingsplan in procedure gaat.
  Een uitgebreide rapportage van de meningspeiling wordt binnenkort aan B&W en de Gemeenteraad aangeboden.

Nijmegen, 28 november 2021
Bewonersplatform Weezenhof,
Hella Hogenboom, voorzitter
Stichting Huis van Weezenhof,
Tineke Baart, voorzitter

Brief aan B&W Nijmegen betreffende anterieure overeenkomst tussen Dornick B.V. en Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof

Aan de Griffie, het College van B&W en alle Raadsfracties Gemeenteraad Nijmegen
Betreft: anterieure overeenkomst tussen Dornick B.V. (Hendriks) en Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof

Geacht College en geachte Raadsleden,

1 december aanstaande spreekt de Raad over de anterieure overeenkomst Dornick B.V. - Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum met woningen in de Weezenhof.
Wij zijn als Bewonersplatform zeer verbaasd en verbolgen over het ontbreken van een participatietraject. Te meer omdat het Bewonersplatform in april 2019 het initiatief nam om een inspiratie-/werkdocument op te stellen waarin de wenselijke denkrichting voor het centrum van de Weezenhof staat aangegeven. B&W en alle Raadsfracties zijn in april 2019 op de hoogte gebracht van dit document. Vanaf midden 2019 zijn al onze pogingen tot contact tussen het Bewonersplatform met gemeente en ontwikkelaar afgehouden. Wethouder Vergunst vond het begin 2019 een goed idee dat wij als werkgroep van het Bewonersplatform als klankbordgroep zouden functioneren; daartoe zijn wij echter nooit uitgenodigd ook al drongen wij erop aan. Vanaf medio 2019 is in alle stilte door de externe ontwikkelaar een bebouwingsplan gemaakt. Wij werden als Bewonersplatform volslagen verrast en overrompeld door het zeer grootschalige plan dat in maart 2021 in de Commissie Beeldkwaliteit werd behandeld. Dit gepresenteerde plan staat haaks op alle wensen en uitgangspunten van de wijk.
Wij verzoeken het College en de Raad dat het Bewonersplatform alsnog in staat wordt gesteld om te participeren in het nieuwbouwplan ten einde te komen tot een aangepast bouwplan.
Eind oktober 2021 is het nieuwbouwplan in de wijk gepresenteerd. Het Bewonersplatform en Huis van Weezenhof heeft een meningspeiling gehouden over het nieuwbouwplan. Ruim 600 adressen hebben gereageerd en de vragenlijst ingevuld. De uitslag komt, samenvattend, op het volgende neer:

 • 56% vindt het een slecht plan                                                             
 • 65% vindt het veel te massaal
 • 81% vindt het te hoog
 • 74% vindt dat er een ontmoetingsplek/plein moet komen
 • 59% vindt dat het plan een nadelige invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk
 • bij de opmerkingen wordt regelmatig genoemd dat het bouwblok een kwart slag gedraaid moet worden.
  Dat kan want niemand gelooft dat de huidige Lidl tijdens de bouw open kan blijven (gevaarlijk en te weinig parkeerplaatsen), maar dat is wel de reden dat het gebouw dwars geplaatst is.
  Dit geeft aan dat er alle reden is voor Gemeente en ontwikkelaar om met ons in overleg te gaan over het aanpassen van het plan. Dit overleg zou moeten plaatsvinden voordat het (postzegel)bestemmingsplan in procedure gaat.
  Een uitgebreide rapportage van de meningspeiling wordt binnenkort aan B&W en de Gemeenteraad aangeboden.

Nijmegen, 28 november 2021
Bewonersplatform Weezenhof,
Hella Hogenboom, voorzitter
Stichting Huis van Weezenhof,
Tineke Baart, voorzitter

%%je handtekening%%

382 handtekeningen

Deel met je vrienden:

     

Dit zijn de mensen die al hebben ondertekend.

Nieuwste handtekeningen
382 Ms. lucie m. feb 06, 2022
381 Mr. Jan Z. feb 05, 2022
380 Ms. Maria H. jan 09, 2022
379 Ms. Wouter L. dec 15, 2021
378 Ms. Kim J. dec 06, 2021
377 Ms. Kim J. dec 06, 2021
376 Mr. Joren J. dec 06, 2021
375 Mr. Mario v. dec 03, 2021
374 Mr. T. B. dec 03, 2021
373 Ms. Daan E. dec 02, 2021
372 Ms. Joke v. dec 02, 2021
371 Ms. Ivon P. dec 02, 2021
370 Ms. Sophie M. dec 02, 2021
369 Ms. Joke H. dec 02, 2021
368 Ms. Wilma v. dec 02, 2021
367 Ms. Carien P. dec 02, 2021
366 Ms. Linda v. dec 02, 2021
365 Mr. Benjamin S. dec 01, 2021
364 Ms. Saskia L. dec 01, 2021
363 Ms. Cindy V. dec 01, 2021
362 Mr. Martijn H. dec 01, 2021
361 Ms. Stefanie K. dec 01, 2021
360 Ms. Nande K. dec 01, 2021
359 Ms. F W. dec 01, 2021
358 Mr. George H. dec 01, 2021
357 Ms. Renée S. dec 01, 2021
356 Mr. Ivo S. dec 01, 2021
355 Dr. Ruud S. dec 01, 2021
354 Ms. Han P. dec 01, 2021
353 Ms. A. Z. dec 01, 2021
352 Mr. James H. dec 01, 2021
351 Ms. Stephanie k. dec 01, 2021
350 Mr. René K. dec 01, 2021
349 Mr. Harm v. dec 01, 2021
348 Ms. RMJN L. dec 01, 2021
347 Ms. G K. dec 01, 2021
346 Mr. Mark B. dec 01, 2021
345 Mrs. Filomeen v. dec 01, 2021
344 Ms. Frank S. nov 30, 2021
343 Ms. Lotje V. nov 30, 2021
342 Mrs. Kitty V. nov 30, 2021
341 Ms. Eljan S. nov 30, 2021
340 Ms. Marjolijn v. nov 30, 2021
339 Ms. Anke K. nov 30, 2021
338 Mr. Pieter v. nov 30, 2021
337 Ms. Willem en Betty M. nov 30, 2021
336 Ms. Nico D. nov 30, 2021
335 Mr. Eduard C. nov 30, 2021
334 Ms. Ilona V. nov 30, 2021
333 Ms. Carolien F. nov 30, 2021
332 Miss. shannen R. nov 30, 2021
331 Ms. L M. nov 30, 2021
330 Mr. hans k. nov 30, 2021
329 Ms. Joost S. nov 30, 2021
328 Mr. Thom J. nov 30, 2021
327 Ms. D V. nov 30, 2021
326 Dr. Thijs L. nov 30, 2021
325 Dr. Jan S. nov 30, 2021
324 Mrs. Rina P. nov 30, 2021
323 Mr. W. H. nov 30, 2021
322 Mr. Harm D. nov 30, 2021
321 Ms. Christian D. nov 30, 2021
320 Mrs. Christa T. nov 30, 2021
319 Mrs. L v. nov 30, 2021
318 Ms. Paula v. nov 30, 2021
317 Mrs. Clementine G. nov 30, 2021
316 Ms. Ria M. nov 30, 2021
315 Dr. janwillem k. nov 30, 2021
314 Mr. Fokke T. nov 30, 2021
313 Mr. Maarten S. nov 30, 2021
312 Dr. Michael F. nov 30, 2021
311 Mr. Rienk F. nov 30, 2021
310 Mr. Mike S. nov 30, 2021
309 Mr. Tom H. nov 30, 2021
308 Mrs. Thérèse F. nov 30, 2021
307 Mr. René M. nov 29, 2021
306 Ms. Monique v. nov 29, 2021
305 Ms. Kees G. nov 29, 2021
304 Mr. Pieter d. nov 29, 2021
303 Ms. JJM v. nov 29, 2021
302 Mrs. Marionne S. nov 29, 2021
301 Ms. Frauke T. nov 29, 2021
300 Mr. Thijs d. nov 29, 2021
299 Ms. Erwin v. nov 29, 2021
298 Mr. Ger v. nov 29, 2021
297 Ms. claartje v. nov 29, 2021
296 Mrs. Wil P. nov 29, 2021
295 Ms. Thomas H. nov 29, 2021
294 Mr. Felix O. nov 29, 2021
293 Ms. Colinda D. nov 29, 2021
292 Mr. Eric V. nov 29, 2021
291 Mr. Andries H. nov 29, 2021
290 Ms. Wilma A. nov 29, 2021
289 Ms. L. H. nov 29, 2021
288 Ms. Jenny B. nov 29, 2021
287 Ms. Marianne W. nov 29, 2021
286 Mr. Albert v. nov 29, 2021
285 Mr. Frank D. nov 29, 2021
284 Mr. Wim V. nov 29, 2021
283 Ms. Fifi G. nov 29, 2021
282 Ms. Maria d. nov 29, 2021
281 Mrs. Leny C. nov 29, 2021
280 Ms. Vny O. nov 29, 2021
279 Mrs. Marja L. nov 29, 2021
278 Mr. Dik F. nov 29, 2021
277 Ms. Marja F. nov 29, 2021
276 Mr. Peter G. nov 29, 2021
275 Ms. Eugenie R. nov 29, 2021
274 Mr. Martin S. nov 29, 2021
273 Ms. R. W. nov 29, 2021
272 Ms. Nicole S. nov 29, 2021
271 Ms. Anjo D. nov 29, 2021
270 Ms. Joke V. nov 29, 2021
269 Ms. Tpjm B. nov 29, 2021
268 Ms. Monique M. nov 29, 2021
267 Mr. Piet H. nov 29, 2021
266 Mr. Roel T. nov 29, 2021
265 Ms. Jet D. nov 29, 2021
264 Ms. Gina V. nov 29, 2021
263 Ms. Hilly H. nov 29, 2021
262 Mr. Paul K. nov 29, 2021
261 Mrs. Karin S. nov 29, 2021
260 Dr. Huub D. nov 29, 2021
259 Ms. Elizabeth H. nov 29, 2021
258 Ms. Vera G. nov 29, 2021
257 Mrs. Hilda v. nov 29, 2021
256 Mrs. Kitty V. nov 29, 2021
255 Ms. Ingrid B. nov 29, 2021
254 Mr. M. T. nov 29, 2021
253 Ms. Maria B. nov 29, 2021
252 Ms. Els W. nov 29, 2021
251 Ms. Froukje H. nov 29, 2021
250 Mr. Peter S. nov 29, 2021
249 Ms. Martine P. nov 29, 2021
248 Mr. RGMJ H. nov 29, 2021
247 Ms. Ineke B. nov 29, 2021
246 Ms. Sasja K. nov 29, 2021
245 Mrs. Ans L. nov 29, 2021
244 Mrs. Tabitha H. nov 29, 2021
243 Ms. Ina S. nov 29, 2021
242 Ms. Yvonne M. nov 29, 2021
241 Mr. Willem C. nov 29, 2021
240 Ms. Ping H. nov 29, 2021
239 Ms. Richard V. nov 29, 2021
238 Ms. Rianne T. nov 29, 2021
237 Ms. Menno B. nov 29, 2021
236 Ms. Renske T. nov 29, 2021
235 Ms. Ad G. nov 29, 2021
234 Ms. Yvonne J. nov 29, 2021
233 Mr. Oscar K. nov 29, 2021
232 Mr. gerard l. nov 29, 2021
231 Mrs. Maria N. nov 29, 2021
230 Ms. B.M.J. S. nov 29, 2021
229 Mr. Edwin K. nov 29, 2021
228 Mr. Frans D. nov 29, 2021
227 Mr. Hans C. nov 29, 2021
226 Mr. Toon K. nov 29, 2021
225 Mr. Carel W. nov 29, 2021
224 Dr. Johan P. nov 29, 2021
223 Mr. Daan B. nov 29, 2021
222 Ms. Christien H. nov 29, 2021
221 Ms. Wil J. nov 29, 2021
220 Ms. Anne V. nov 29, 2021
219 Ms. Hanny V. nov 29, 2021
218 Mr. Jan v. nov 29, 2021
217 Mr. C.M. D. nov 29, 2021
216 Ms. Wilma V. nov 29, 2021
215 Ms. Ankie B. nov 29, 2021
214 Mr. Jan T. nov 29, 2021
213 Ms. Bregje S. nov 29, 2021
212 Mr. Jo B. nov 29, 2021
211 Ms. Gerda D. nov 29, 2021
210 Ms. Gre J. nov 29, 2021
209 Mr. Jasper H. nov 29, 2021
208 Ms. Tilla B. nov 29, 2021
207 Mr. Vincent B. nov 29, 2021
206 Dr. Fred O. nov 29, 2021
205 Mr. Ruud d. nov 29, 2021
204 Ms. Marianne P. nov 29, 2021
203 Dr. E W. nov 29, 2021
202 Mr. D. M. nov 29, 2021
201 Ms. B. v. nov 29, 2021
200 Ms. P.A. S. nov 29, 2021
199 Ms. G V. nov 29, 2021
198 Mr. Jaap M. nov 29, 2021
197 Ms. Liesbeth M. nov 29, 2021
196 Ms. Ton V. nov 29, 2021
195 Ms. ina W. nov 29, 2021
194 Ms. Hannie C. nov 29, 2021
193 Mr. Ab B. nov 29, 2021
192 Ms. Galyna D. nov 29, 2021
191 Miss. Annemarie v. nov 29, 2021
190 Ms. Elise v. nov 29, 2021
189 Mr. Willem C. nov 29, 2021
188 Mr. Marco V. nov 29, 2021
187 Ms. Lidy K. nov 29, 2021
186 Ms. Willeke B. nov 29, 2021
185 Ms. Bas v. nov 29, 2021
184 Ms. Marlies H. nov 29, 2021
183 Ms. Heidrun F. nov 29, 2021
182 Mr. Jan F. nov 29, 2021
181 Ms. Sandra H. nov 29, 2021
180 Mr. W S. nov 29, 2021
179 Ms. Shirley S. nov 29, 2021
178 Ms. Petronella P. nov 29, 2021
177 Ms. Gosien B. nov 29, 2021
176 Mr. Jacques D. nov 29, 2021
175 Ms. Lydia N. nov 29, 2021
174 Ms. Peter R. nov 29, 2021
173 Ms. Kati Z. nov 29, 2021
172 Ms. Margaret v. nov 29, 2021
171 Mr. Sebastiaan R. nov 29, 2021
170 Mrs. Patty v. nov 29, 2021
169 Ms. Suzanne H. nov 29, 2021
168 Ms. Repke D. nov 29, 2021
167 Ms. Tessa V. nov 29, 2021
166 Mr. S H. nov 29, 2021
165 Ms. Dick H. nov 29, 2021
164 Ms. Ingrid J. nov 29, 2021
163 Ms. P B. nov 29, 2021
162 Dr. Hans v. nov 29, 2021
161 Mr. Victor V. nov 29, 2021
160 Mr. Tommy B. nov 29, 2021
159 Mrs. MJ v. nov 29, 2021
158 Mrs. Astrid V. nov 28, 2021
157 Mr. Jacques v. nov 28, 2021
156 Mr. Steven H. nov 28, 2021
155 Mr. Peter K. nov 28, 2021
154 Ms. Ineke H. nov 28, 2021
153 Mr. Jord D. nov 28, 2021
152 Ms. Jan v. nov 28, 2021
151 Ms. Bernadet R. nov 28, 2021
150 Ms. J.J. d. nov 28, 2021
149 Ms. Thea K. nov 28, 2021
148 Mr. Chris P. nov 28, 2021
147 Ms. G v. nov 28, 2021
146 Ms. Marian D. nov 28, 2021
145 Ms. Jeroen V. nov 28, 2021
144 Ms. Janneke d. nov 28, 2021
143 Ms. Monica v. nov 28, 2021
142 Mr. Maarten A. nov 28, 2021
141 Ms. Joke v. nov 28, 2021
140 Mr. Janwillem K. nov 28, 2021
139 Ms. Mieke G. nov 28, 2021
138 Ms. Dorus O. nov 28, 2021
137 Ms. Yolanda K. nov 28, 2021
136 Ms. Annet J. nov 28, 2021
135 Ms. Ans H. nov 28, 2021
134 Ms. Elly P. nov 28, 2021
133 Ms. Annet Z. nov 28, 2021
132 Ms. Eline D. nov 28, 2021
131 Ms. W.N. H. nov 28, 2021
130 Ms. Marjan A. nov 28, 2021
129 Ms. Marja D. nov 28, 2021
128 Mr. Henk V. nov 28, 2021
127 Ms. Ineke L. nov 28, 2021
126 Dr. Jaap v. nov 28, 2021
125 Ms. Stephan V. nov 28, 2021
124 Ms. Ab W. nov 28, 2021
123 Mr. Peter M. nov 28, 2021
122 Mr. Theo W. nov 28, 2021
121 Ms. Mirjam O. nov 28, 2021
120 Ms. Frieda W. nov 28, 2021
119 Ms. wil w. nov 28, 2021
118 Ms. Rob A. nov 28, 2021
117 Mr. H S. nov 28, 2021
116 Mr. Rob S. nov 28, 2021
115 Ms. Ria V. nov 28, 2021
114 Ms. Aleida N. nov 28, 2021
113 Mrs. B.J.M.C -. nov 28, 2021
112 Ms. Carla S. nov 28, 2021
111 Ms. Frieda S. nov 28, 2021
110 Ms. Elly J. nov 28, 2021
109 Mr. Gerard D. nov 28, 2021
108 Ms. Henny D. nov 28, 2021
107 Mr. Niels D. nov 28, 2021
106 Mrs. Fran R. nov 28, 2021
105 Miss. Irene v. nov 28, 2021
104 Ms. Debby L. nov 28, 2021
103 Ms. Gerjo V. nov 28, 2021
102 Ms. Betty U. nov 28, 2021
101 Mr. Cor S. nov 28, 2021
100 Ms. Ankie S. nov 28, 2021
99 Mr. WMJ G. nov 28, 2021
98 Mr. Hans V. nov 28, 2021
97 Mr. Michiel H. nov 28, 2021
96 Mrs. Patrice d. nov 28, 2021
95 Mr. Math Z. nov 28, 2021
94 Ms. Luus H. nov 28, 2021
93 Mrs. eliska v. nov 28, 2021
92 Ms. Angela v. nov 28, 2021
91 Dr. Gert V. nov 28, 2021
90 Mrs. Ineke v. nov 28, 2021
89 Ms. René Z. nov 28, 2021
88 Mrs. Caroline v. nov 28, 2021
87 Ms. Emmanuel G. nov 28, 2021
86 Ms. Wietske V. nov 28, 2021
85 Mrs. Vera L. nov 28, 2021
84 Mrs. Janet Z. nov 28, 2021
83 Mr. Cor D. nov 28, 2021
82 Ms. M A. nov 28, 2021
81 Mrs. Henny O. nov 28, 2021
80 Ms. Mariëtte M. nov 28, 2021
79 Mr. W B. nov 28, 2021
78 Mr. A v. nov 28, 2021
77 Ms. Antoinette D. nov 28, 2021
76 Mr. Ton D. nov 28, 2021
75 Dr. Peter S. nov 28, 2021
74 Ms. L H. nov 28, 2021
73 Ms. Geert K. nov 28, 2021
72 Ms. Lies K. nov 28, 2021
71 Ms. Ela H. nov 28, 2021
70 Ms. Elies M. nov 28, 2021
69 Mr. Ton d. nov 28, 2021
68 Dr. Ties M. nov 28, 2021
67 Ms. Maaike K. nov 28, 2021
66 Ms. Steve H. nov 28, 2021
65 Ms. Ton M. nov 28, 2021
64 Mrs. Simone K. nov 28, 2021
63 Ms. Laurien S. nov 28, 2021
62 Ms. Fred en Margot A. nov 28, 2021
61 Ms. Helene K. nov 28, 2021
60 Mr. Mattie S. nov 28, 2021
59 Ms. W V. nov 28, 2021
58 Mrs. Marianne v. nov 28, 2021
57 Miss. Jannie . nov 28, 2021
56 Dr. B. N. nov 28, 2021
55 Mr. Levi V. nov 28, 2021
54 Ms. S D. nov 28, 2021
53 Mr. Joop . nov 28, 2021
52 Ms. Simone B. nov 28, 2021
51 Dr. Omar T. nov 28, 2021
50 Dr. Dick S. nov 28, 2021
49 Ms. Kees T. nov 28, 2021
48 Mr. Miel T. nov 28, 2021
47 Ms. Netty K. nov 28, 2021
46 Mr. William D. nov 28, 2021
45 Ms. Stephanie F. nov 28, 2021
44 Mrs. Karen B. nov 28, 2021
43 Ms. Jan P. nov 28, 2021
42 Mr. Bart M. nov 28, 2021
41 Mr. Hans V. nov 28, 2021
40 Ms. W. v. nov 28, 2021
39 Mrs. Marian V. nov 28, 2021
38 Ms. Ellen H. nov 28, 2021
37 Ms. Marga K. nov 28, 2021
36 Ms. Henk L. nov 28, 2021
35 Mr. Hans G. nov 28, 2021
34 Ms. A v. nov 28, 2021
33 Dr. janwillem K. nov 28, 2021
32 Mr. Wim W. nov 28, 2021
31 Ms. Rian L. nov 28, 2021
30 Ms. Ezgi O. nov 28, 2021
29 Ms. Marianne P. nov 28, 2021
28 Ms. Hanneke t. nov 28, 2021
27 Ms. Ciel S. nov 28, 2021
26 Ms. Anneke S. nov 28, 2021
25 Mrs. Jeanne G. nov 28, 2021
24 Mrs. Jetty G. nov 28, 2021
23 Mrs. Anne R. nov 28, 2021
22 Dr. Sam G. nov 28, 2021
21 Mr. Ivan H. nov 28, 2021
20 Ms. Jordi H. nov 28, 2021
19 Ms. Quinty H. nov 28, 2021
18 Ms. Loes G. nov 28, 2021
17 Mr. Valentijn H. nov 28, 2021
16 Ms. J. S. nov 28, 2021
15 Mr. Lex L. nov 28, 2021
14 Mr. Jos d. nov 28, 2021
13 Ms. Vera K. nov 28, 2021
12 Ms. Antoinette d. nov 28, 2021
11 Mrs. Anna d. nov 28, 2021
10 Ms. Ank M. nov 28, 2021
9 Dr. Jan M. nov 28, 2021
8 Ms. Stephanie v. nov 28, 2021
7 Ms. Martijn v. nov 28, 2021
6 Ms. Mireille M. nov 28, 2021
5 Mr. Henk v. nov 28, 2021
4 Mr. Wilfred A. nov 28, 2021
3 Mr. Willem v. nov 28, 2021
2 Ms. Ingrid K. nov 28, 2021
1 Ms. Tineke B. nov 28, 2021

 
Scroll naar boven