Brief naar B&W Nijmegen


Notice: Undefined property: stdClass::$displays_custom_field6 in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1014

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field6_label in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1015

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field6_location in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1016

Notice: Undefined property: stdClass::$displays_custom_field7 in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1017

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field7_label in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1018

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field7_location in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1019

Notice: Undefined property: stdClass::$displays_custom_field6 in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1014

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field6_label in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1015

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field6_location in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1016

Notice: Undefined property: stdClass::$displays_custom_field7 in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1017

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field7_label in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1018

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field7_location in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1019

Notice: Undefined property: stdClass::$displays_custom_field6 in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1014

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field6_label in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1015

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field6_location in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1016

Notice: Undefined property: stdClass::$displays_custom_field7 in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1017

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field7_label in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1018

Notice: Undefined property: stdClass::$custom_field7_location in /home/u120301p117161/domains/huisvanweezenhof.nl/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1019

WordPress databasefout: [Unknown column 'wp_dk_speakout_petitions.custom_field6_label' in 'field list']
SELECT wp_dk_speakout_signatures.*, wp_dk_speakout_petitions.title, wp_dk_speakout_petitions.custom_field_label, wp_dk_speakout_petitions.displays_custom_field, wp_dk_speakout_petitions.custom_field2_label, wp_dk_speakout_petitions.displays_custom_field2, wp_dk_speakout_petitions.custom_field3_label, wp_dk_speakout_petitions.displays_custom_field3, wp_dk_speakout_petitions.custom_field4_label, wp_dk_speakout_petitions.displays_custom_field4, wp_dk_speakout_petitions.custom_field5_label, wp_dk_speakout_petitions.displays_custom_field5, wp_dk_speakout_petitions.custom_field5_values, wp_dk_speakout_petitions.custom_field6_label, wp_dk_speakout_petitions.displays_custom_field6, wp_dk_speakout_petitions.custom_field6_value, wp_dk_speakout_petitions.custom_field7_label, wp_dk_speakout_petitions.displays_custom_field7, wp_dk_speakout_petitions.custom_field7_value FROM `wp_dk_speakout_signatures`, `wp_dk_speakout_petitions` WHERE wp_dk_speakout_signatures.petitions_id = wp_dk_speakout_petitions.id AND wp_dk_speakout_signatures.petitions_id = '1' AND ( wp_dk_speakout_signatures.is_confirmed = 1 ) ORDER BY wp_dk_speakout_signatures.id DESC

Aan de Griffie, het College van B&W en alle Raadsfracties Gemeenteraad Nijmegen
Betreft: anterieure overeenkomst tussen Dornick B.V. (Hendriks) en Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof

Geacht College en geachte Raadsleden,

1 december aanstaande spreekt de Raad over de anterieure overeenkomst Dornick B.V. – Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum met woningen in de Weezenhof.
Wij zijn als Bewonersplatform zeer verbaasd en verbolgen over het ontbreken van een participatietraject. Te meer omdat het Bewonersplatform in april 2019 het initiatief nam om een inspiratie-/werkdocument op te stellen waarin de wenselijke denkrichting voor het centrum van de Weezenhof staat aangegeven. B&W en alle Raadsfracties zijn in april 2019 op de hoogte gebracht van dit document. Vanaf midden 2019 zijn al onze pogingen tot contact tussen het Bewonersplatform met gemeente en ontwikkelaar afgehouden. Wethouder Vergunst vond het begin 2019 een goed idee dat wij als werkgroep van het Bewonersplatform als klankbordgroep zouden functioneren; daartoe zijn wij echter nooit uitgenodigd ook al drongen wij erop aan. Vanaf medio 2019 is in alle stilte door de externe ontwikkelaar een bebouwingsplan gemaakt. Wij werden als Bewonersplatform volslagen verrast en overrompeld door het zeer grootschalige plan dat in maart 2021 in de Commissie Beeldkwaliteit werd behandeld. Dit gepresenteerde plan staat haaks op alle wensen en uitgangspunten van de wijk.
Wij verzoeken het College en de Raad dat het Bewonersplatform alsnog in staat wordt gesteld om te participeren in het nieuwbouwplan ten einde te komen tot een aangepast bouwplan.
Eind oktober 2021 is het nieuwbouwplan in de wijk gepresenteerd. Het Bewonersplatform en Huis van Weezenhof heeft een meningspeiling gehouden over het nieuwbouwplan. Ruim 600 adressen hebben gereageerd en de vragenlijst ingevuld. De uitslag komt, samenvattend, op het volgende neer:

 • 56% vindt het een slecht plan
 • 65% vindt het veel te massaal
 • 81% vindt het te hoog
 • 74% vindt dat er een ontmoetingsplek/plein moet komen
 • 59% vindt dat het plan een nadelige invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk
 • bij de opmerkingen wordt regelmatig genoemd dat het bouwblok een kwart slag gedraaid moet worden.
  Dat kan want niemand gelooft dat de huidige Lidl tijdens de bouw open kan blijven (gevaarlijk en te weinig parkeerplaatsen), maar dat is wel de reden dat het gebouw dwars geplaatst is.
  Dit geeft aan dat er alle reden is voor Gemeente en ontwikkelaar om met ons in overleg te gaan over het aanpassen van het plan. Dit overleg zou moeten plaatsvinden voordat het (postzegel)bestemmingsplan in procedure gaat.
  Een uitgebreide rapportage van de meningspeiling wordt binnenkort aan B&W en de Gemeenteraad aangeboden.

Nijmegen, 28 november 2021
Bewonersplatform Weezenhof,
Hella Hogenboom, voorzitter
Stichting Huis van Weezenhof,
Tineke Baart, voorzitter

Brief aan B&W Nijmegen betreffende anterieure overeenkomst tussen Dornick B.V. en Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof

Aan de Griffie, het College van B&W en alle Raadsfracties Gemeenteraad Nijmegen
Betreft: anterieure overeenkomst tussen Dornick B.V. (Hendriks) en Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof

Geacht College en geachte Raadsleden,

1 december aanstaande spreekt de Raad over de anterieure overeenkomst Dornick B.V. - Gemeente m.b.t. nieuwbouw winkelcentrum met woningen in de Weezenhof.
Wij zijn als Bewonersplatform zeer verbaasd en verbolgen over het ontbreken van een participatietraject. Te meer omdat het Bewonersplatform in april 2019 het initiatief nam om een inspiratie-/werkdocument op te stellen waarin de wenselijke denkrichting voor het centrum van de Weezenhof staat aangegeven. B&W en alle Raadsfracties zijn in april 2019 op de hoogte gebracht van dit document. Vanaf midden 2019 zijn al onze pogingen tot contact tussen het Bewonersplatform met gemeente en ontwikkelaar afgehouden. Wethouder Vergunst vond het begin 2019 een goed idee dat wij als werkgroep van het Bewonersplatform als klankbordgroep zouden functioneren; daartoe zijn wij echter nooit uitgenodigd ook al drongen wij erop aan. Vanaf medio 2019 is in alle stilte door de externe ontwikkelaar een bebouwingsplan gemaakt. Wij werden als Bewonersplatform volslagen verrast en overrompeld door het zeer grootschalige plan dat in maart 2021 in de Commissie Beeldkwaliteit werd behandeld. Dit gepresenteerde plan staat haaks op alle wensen en uitgangspunten van de wijk.
Wij verzoeken het College en de Raad dat het Bewonersplatform alsnog in staat wordt gesteld om te participeren in het nieuwbouwplan ten einde te komen tot een aangepast bouwplan.
Eind oktober 2021 is het nieuwbouwplan in de wijk gepresenteerd. Het Bewonersplatform en Huis van Weezenhof heeft een meningspeiling gehouden over het nieuwbouwplan. Ruim 600 adressen hebben gereageerd en de vragenlijst ingevuld. De uitslag komt, samenvattend, op het volgende neer:

 • 56% vindt het een slecht plan                                                             
 • 65% vindt het veel te massaal
 • 81% vindt het te hoog
 • 74% vindt dat er een ontmoetingsplek/plein moet komen
 • 59% vindt dat het plan een nadelige invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk
 • bij de opmerkingen wordt regelmatig genoemd dat het bouwblok een kwart slag gedraaid moet worden.
  Dat kan want niemand gelooft dat de huidige Lidl tijdens de bouw open kan blijven (gevaarlijk en te weinig parkeerplaatsen), maar dat is wel de reden dat het gebouw dwars geplaatst is.
  Dit geeft aan dat er alle reden is voor Gemeente en ontwikkelaar om met ons in overleg te gaan over het aanpassen van het plan. Dit overleg zou moeten plaatsvinden voordat het (postzegel)bestemmingsplan in procedure gaat.
  Een uitgebreide rapportage van de meningspeiling wordt binnenkort aan B&W en de Gemeenteraad aangeboden.

Nijmegen, 28 november 2021
Bewonersplatform Weezenhof,
Hella Hogenboom, voorzitter
Stichting Huis van Weezenhof,
Tineke Baart, voorzitter

%%je handtekening%%

382 handtekeningen

Deel met je vrienden:

     

Dit zijn de mensen die al hebben ondertekend.

Nieuwste handtekeningen

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com