Vervolg nieuwbouwplannen februari 2022

Op 14 februari j.l. is er een gesprek geweest tussen de werkgroep Centrumlokatie, Rob Hendriks, zijn architect, zijn communicatieadviseur en Marjan van Gerwen, de betrokken ambtenaar van de gemeente.

Allereerst hebben we aangegeven zeer ontevreden te zijn over het gebrek aan participatie bij de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwbouw. Marjan van Gerwen gaf hierop als antwoord dat zij de wensen van de wijkbewoners uit de inspiratie-avonden (uit 2018!) heeft meegegeven aan de projectontwikkelaar. Ze zou het nu anders aanpakken.

Vervolgens hebben we de voorstellen tot aanpassingen aan het plan, voortgekomen uit de enquête, besproken. Dit ging met name over de hoogte, positie en massaliteit van het gebouw. Tijdens het gesprek is gebleken dat er geen enkele opening zit bij Rob Hendriks om ons maar enigszins tegemoet te komen.

Als werkgroep willen we ons constructief opstellen. Iedereen in de Weezenhof heeft er baat bij dat er snel gebouwd gaat worden, maar overleg moet wel zin hebben. We hebben dan ook besloten niet verder te praten met Hendriks c.s.

Hoe dan wel verder? We gaan de oude, slapende Belangenvereniging Weezenhof weer nieuw leven in blazen. We kunnen zo als Weezenhoffers de handen ineenslaan en bovendien is deze vereniging nodig om eventueel een juridisch traject in te gaan. Op dit moment inventariseren we hoeveel leden nog lid zij van de vereniging, daarna starten we een ledenwerfactie. Houdt onze berichten daarover in de gaten!

Voor de eerstvolgende Dukerburger heeft Chris de Klein, voorzitter van de werkgroep nog een artikel geschreven over het gesprek.

 
Scroll naar boven