Wordt U ook donateur?

Huis van Weezenhof bestaat inmiddels alweer 3 jaar en is in die periode een begrip geworden in de wijk.

Naast de huiskamer waar men terecht kan voor een kop koffie en een praatje zijn er tal van activiteiten zoals het Ouder&Kind café, de schaakmiddagen, de schilderclub en de gezamenlijke maaltijden.

Huis van Weezenhof is een particulier initiatief en ontvangt geen subsidie. Dankzij de vele donateurs die ons vanaf het begint gesteund hebben is het tot nu toe gelukt om open te blijven en een plek te zijn voor de wijkbewoners.

Door de stijgende prijzen en een afname van het aantal donateurs – mede veroorzaakt door de coronacrisis waarin we genoodzaakt waren te sluiten – is het lastiger geworden om financieel gezond te blijven. We kunnen dus nog steeds nieuwe donateurs gebruiken.

Door donateur te worden helpt u mee om Huis van Weezenhof haar plaats in de wijk te laten behouden en een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners te zijn.

Wilt u Huis van Weezenhof steunen?
Dat kan door elke maand tussen de één en vijf euro automatisch over te maken naar:


Stichting Huis van Weezenhof
rekeningnummer NL57 RABO 0337 4409 80 o.v.v. uw huisnummer

Wilt u liever anoniem doneren? Vermeld dan “Anoniem” bij het betalingskenmerk in plaats van uw huisnummer.

Regelmatig brengen we een financieel verslag uit op onze website, zodat u volledig op de hoogte blijft van de gang van zaken en hoe we omgaan met uw bijdragen.

Wij hopen op uw steun.

Bestuur van Huis van Weezenhof